reflekta 1

Reflekta

Kommer från reflexion, som betyder begrunda betraktelse, kontemplation, tankfullhet, eftersinnande, eftertanke, försjunkenhet, kommentar, tanke, anmärkning, yttrande, invändning, slutsats, observation och undran.

Att reflektera över sitt eget ledarskap innebär möjligheter att begrunda och tänka över hur man själv fungerar som ledare. Det innebär också att man överväger olika alternativa vägar, spekulerar kring vad som händer om man som ledare väljer ett annat förhållningssätt. Man drar slutsatser kring sitt nuvarande och framtida ledarskap och man får möjligheter att tillsammans med andra ledare spegla sina egna värderingar, genom att man får återkoppling från gruppen. Att reflektera kräver hundra -procentigt engagemang. Hundraprocentig närvaro.

Den utbildning för ledare som vi skapat i detta program, bygger på ovanstående inriktning. Att utan pekpinnar få ledare på olika nivåer i företaget att reflektera över sitt eget ledarskap - stärka sin ledarvilja - och forma sin egen ledarstil.

Pedagogiken bygger på ett hundraprocentigt deltagande både under och mellan utbildningstillfällena. Detta skapar vi genom ett aktivt deltagande och en ständig återkoppling från gruppen.

Copyright © CRAWL AB   |   Åsögatan 115, 1 tr   |   116 24 Stockholm   |   Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.