ipu logo

IPU Profilanalys är ett verktyg för att utveckla potentialen hos en individ, en grupp och en hel organisation.
Genom att bättre förstå eget och andras beteende skapas förutsättningar för ökad försäljning, effektivare team, bättre samarbete och personlig utveckling. IPU profilanalys är enkel att använda
och ger positiva förändringar genom att pedagogiskt beskriva beteenden med hjälp av olika färger.

Varför fungerar en del personer bättre än andra i en organisation?
Varför får somliga bättre kontakt med andra?
Varför är vissa säljare eller chefer bättre än andra?

Svaren finns till stor del att hämta i vårt beteende. Det gäller framförallt den omedvetna och medvetna förmågan att hantera relationer och kontakter. För de flesta av oss krävs det både kunskap och träning för att samverka med andra på ett bättre sätt.

IPU profilanalys är ett verktyg som ger oss viktiga insikter kring våra egna beteenden och vilken potential och vilka utvecklingsmöjligheter som finns. Via analysrapporten och den personliga återkopplingen kan vi bättre förstå hur vi beter oss, hur det kan uppfattas och vad vi kan göra för att utveckla vår kommunikation och samarbetsförmåga. Den ger oss också kunskaper om hur andra människor beter sig och ökar vår förståelse för deras styrkor.

Sist men inte minst ger de pedagogiska färgerna i IPU profilhjul oss ett nytt sätt att kommunicera med olika beteenden på ett sätt som är tydligt och enkelt att förstå.

När har man glädje av IPU Profilanalys?

  • Vid utveckling av ledningsgrupper, projektgrupper och team
  • Vid omorganisation
  • När man vill uppnå bättre kommunikation
  • Vid coaching och personlig utveckling
  • Vid medarbetarsamtal och utvecklingssamtal
  • Vid karriärplanering
  • Vid rekrytering
  • Vid säljträning

Våra verktyg:

IPU Profilanalys® beskriver individens beteende - HUR en person agerar.
IPU Drivkraftsanalys mäter styrkan i människors drivkrafter - VARFÖR en person gör det den gör.

Lång historik

Analysen bygger på William Marstons forskning och utveckling av teorier om människor i arbetslivet.
IPU Profilhjul som är en viktig del av IPU Profilanalys, är skapad med utgångspunkt från den välkända
Psykiatrikern Carl G Jungs typologier och Marstons teorier. Färgerna som bland annat används i hjulet är framtagna med utgångspunkt från psykoterapeuten Max Lüschers forskning.
Metoden är utvecklad i USA och anpassad till svenska förhållanden sedan 1992.


Läs mer på www.ipu-profilanalys.comipu color

Copyright © CRAWL AB   |   Åsögatan 115, 1 tr   |   116 24 Stockholm   |   Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.